190.95
0.99% 1.87
21. 14:33:54 NYSE
Range: 189.88 / 190.97
1464.59
-0.01% -0.21
21. 21:46:28 IDC
Range: 1463.20 / 1465.62
17.08
-0.06% -0.01
21. 21:46:28 IDC
Range: 17.04 / 17.11
7648.79
0.29% 22.00
21. 21:46:27 NetDania
Range: 7616.10 / 7692.18
63.54
-0.13% -0.09
21. 21:46:27 FXCM
Range: 63.53 / 63.69

Calendar

Fri, Nov 22, 2019
Medium
Fcst: 50.3
Prev: 50.7
Medium
Prev: 52.9
Medium
Fcst: 52
Prev: 51.6
Medium
Fcst: 48.8
Prev: 48.9
Medium
Fcst: 42
Prev: 42.1
Medium
Fcst: 51.9
Prev: 52.2
Medium
Fcst: 46
Prev: 45.9
Medium
Fcst: 50.3
Prev: 50.6
Medium
Fcst: 0.16%
Prev: 0.13%
Medium
Prev: 0.4%
Low
Prev: 2.72%
Low
Fcst: 0.04%
Prev: 0.09%
Medium
Prev: -0.1%
Medium
Prev: -0.2%
Medium
Fcst: 50.7
Prev: 51.3
Medium
Prev: 50.6
Medium
Prev: 50.9
Share on,