28978.30
-0.63% -183.55
24. 16:14:59 FXCM
Range: 28844.02 / 29283.35
3293.12
-0.98% -32.62
24. 16:14:59 FXCM
Range: 3280.36 / 3336.62
8503.75
1.18% 99.23
24. 16:22:53 NetDania
Range: 8238.00 / 8526.28
3761.00
0.10% 3.70
24. 15:59:53 FXCM
Range: 3750.80 / 3794.20
2976.53
-2.75% -84.22
23. 02:15:03 Shanghai SE
Range: 2955.35 / 3045.04

News

Calendar

Fri, Jan 24, 2020
Medium
Act: 51
Fcst: 50.6
Prev: 50.4
Medium
Act: 51.7
Fcst: 52.2
Prev: 52.4
Medium
Act: 51.1
Fcst: 50.5
Prev: 50.2
Medium
Act: 54.2
Fcst: 53
Prev: 52.9
Medium
Act: 45.2
Fcst: 44.5
Prev: 43.7
Medium
Act: 47.8
Fcst: 46.8
Prev: 46.3
Medium
Act: 50.9
Fcst: 51.2
Prev: 50.9
Medium
Act: 52.2
Fcst: 52.8
Prev: 52.8
Medium
Act: 49.8
Fcst: 48.9
Prev: 47.5
Medium
Act: 52.9
Fcst: 51
Prev: 50
Medium
Act: -1.2%
Fcst: -0.7%
Prev: -0.7%
08:00
Low
Act: -0.4%
Prev: -0.8%
Medium
Act: 0.9%
Fcst: 0.4%
Prev: -1.1%
Medium
Act: 0.2%
Fcst: 0.4%
Prev: -0.4%
Medium
Act: 51.7
Fcst: 52.5
Prev: 52.4
Medium
Act: 53.1
Fcst: 52.5
Prev: 52.7
Medium
Act: 53.2
Fcst: 52.9
Prev: 52.8
Share on,