31247.70
-0.59% -185.17
19. 16:59:59 FXCM
Range: 31001.64 / 31566.89
3901.41
-0.41% -16.00
19. 16:59:59 FXCM
Range: 3859.04 / 3946.40
30240.00
5.47% 1567.06
19. 17:07:36 NetDania
Range: 28645.20 / 30550.00
3641.67
-0.31% -11.17
19. 15:59:57 FXCM
Range: 3588.04 / 3663.50
3096.96
0.36% 10.98
19. 03:00:10 Shanghai SE
Range: 3042.67 / 3096.96

Calendar

Fri, May 20, 2022
Medium
Fcst: 0.7%
Prev: -0.6%
Medium
Fcst: -0.3%
Prev: -1.4%
Medium
Prev: -1.4%
Medium
Prev: 0.9%
Medium
Fcst: 2.6%
Prev: 4.9%
High
Fcst: 28.2%
Prev: 30.9%
Medium
Prev: -22
Share on,